Johnny's Jr + Reia

ReiaTaro

“Doki Doki bakku bakku”

Some how I like this part the most.

Kinda remind me of Ryutaro :(

This guy has some SWAG!

This guy has some SWAG!